Procesveiligheids- en storingsanalyses

Procesveiligheids- en storingsanalyses

Industriële bedrijven maken meer en meer gebruik van geautomatiseerde industriële processen en installaties. Om de veiligheid van deze processen en installaties te verifiëren, wordt gebruik gemaakt van procesveiligheids- en storingsanalyses. Door middel van analyses worden de risico's van de industriële installaties geïdentificeerd, geanalyseerd en geëvalueerd. Voor chemische installaties wordt meestal gebruik gemaakt van HAZOP-studies (Hazard and Operability). Deze studie is een storingsanalyse waarbij op een systematische manier met verschillende deskundigen, alle ongewenste gebeurtenissen in een installatie of proces worden geïdentificeerd en geëvalueerd.

Naast deze analyses kan Antea Group ook Failure Mode Effect Analysis, Fault Tree Analysis en What If-analyses voor u uitvoeren.