nood- en interventieplan

Nood- en interventieplan

Elk bedrijf kan geconfronteerd worden met brand of andere noodsituaties. Om deze situaties te beheren en de gevolgen te beperken zijn duidelijke richtlijnen belangrijk.

Antea Group heeft een methodiek ontwikkeld waarbij, vanuit een risicoanalyse, de verschillende noodsituaties in kaart worden gebracht. Hierbij worden scenario's ontwikkeld die gekoppeld worden aan een specifieke interventiestrategie. In overleg met u worden de procedures en verantwoordelijkheden vastgelegd in geval van de verschillende noodsituaties, zoals brand, EHBO, arbeidsongevallen, ontruiming en geweld. Dit noodplan vormt de basis voor het brandweer interventieplan.