kwantitatieve risico-analyse

Kwantitatieve risico-analyses

Voor zowel de industrie als de overheid dienen kwantitatieve risicoanalyses (QRA) uitgevoerd te worden voor de vaststelling van de externe veiligheidsrisico's van inrichtingen in relatie tot de omgeving. We onderscheiden hierin: SWA-VR, een OVR en RVR. Afhankelijk van de complexiteit van de risico's kunnen analyses beperkt blijven of juist uitgebreid zijn, zoals bijvoorbeeld voor een bedrijf in de petrochemische sector.

Onze erkende VR-deskundigen maken deze studies zelfstandig op met gebruik van specifieke software.

Bekijk ook onze dienst: QRA & Safety Management System pijpleidingen