Interventiedossier

Interventiedossier

De Codex over welzijn op het werk Boek III, Titel 3 legt bedrijven op om een interventiedossier aan de brandweer ter beschikking te stellen. Antea Group maakt regelmatig dergelijke dossiers voor haar klanten op. Dit volgens een formaat dat in samenspraak met het bedrijf en de brandweer wordt afgesproken. Een interventiedossier bevat o.a. . een overzicht van de beschikbare beschermingsmiddelen tegen brand, de locaties van elektrische installaties, HVAC- installaties, afsluiters voor fluida, branddetectie-centrale, … en het evacuatieplan.