brandrisicoanalyse

Brandrisicoanalyse

Het Koninklijk Besluit met betrekking tot brandpreventie verplicht iedere werkgever tot het uitvoeren van een brandrisicoanalyse.

Onze adviseurs maken gebruik van een zelfontwikkelde methodiek. Vanuit deze analyse worden maatregelen ter voorkoming én ter beheersing van brandrisico’s voorgesteld. Hierbij streven we telkens naar een evenwicht tussen wat praktisch haalbaar is en verschillende codes van goede praktijk.

Lees ook onze veiligheidsfiches hierover: