thermische berekeningen

Thermische berekeningen

Voor het bepalen van de transportcapaciteit van ondergrondse kabelverbindingen zijn thermische berekeningen nodig. Antea Group laat grondstalen analyseren zodat de thermische eigenschappen van de omgevende grond gekend zijn. Op basis van deze analyse worden thermische berekeningen uitgevoerd met het programma Cymcap. Op die manier kunnen de juiste preventiemaatregelen getroffen worden, zoals aanpassen van het type kabel en toepassen van gecontroleerde aanaarding, om de benodigde capaciteit te halen.