transport door kabels en leidingen

Transport door kabels en leidingen

Omwille van duurzaamheid, veiligheid en de continue afname van de beschikbare ruimte groeit het belang van ondergronds vervoer. Antea Group heeft meer dan 30 jaar engineeringservaring in de sector van het ondergronds vervoer door pijpleidingen (gassen en vloeistoffen) en kabels (elektriciteit en telecommunicatie). Onze adviseurs hebben ervaring in de ontwikkeling en uitbreiding van belangrijke netwerken in België. Wij kunnen u ondersteunen vanaf ontwerp tot beheer. Wij formuleren passende aanbevelingen op het gebied van veiligheid, milieu, ruimtelijke ordening, grondverzet en vergunningen. Antea Group werkt voor zowel nationale en internationale klanten.