smart mobility

Smart mobility & infrastructure

De druk op de stedelijke mobiliteit wordt alsmaar groter naarmate het aantal inwoners stijgt. Auto en vrachtverkeer staan geregeld noodgedwongen stil. Naast tijdverlies heeft dit een grote impact op het milieu, de veiligheid en de economie. Een goede bereikbaarheid komt tot stand als mensen zich snel, efficiënt en duurzaam kunnen verplaatsen.

Voor Antea Group gaat ‘slimme mobiliteit’ dan ook over het faciliteren van de meest geschikte vervoerwijze in functie van de verplaatsingsbehoefte en de context waarin dit gebeurt, zowel in tijd als in ruimte. Alternatieve vervoerwijzen waar mogelijk, (vracht)auto waar nodig. Nieuwe technologieën en big data helpen daarbij om de bestaande netwerken ook beter te benutten. Vaak kan men door een slimme mobiliteit, nieuwe mobiliteitsconcepten in de juiste infrastructuur de stedelijke bereikbaarheid sterk verbeteren. Antea Group heeft binnen dit thema al diverse projecten gerealiseerd zowel in programmering als in implementatie. Of het nu gaat om het aantrekkelijker maken van alternatieve vervoersmiddelen of het verbeteren van bestaande infrastructuur. Onze oplossingen zijn telkens op maat van de mobiliteitsbehoefte.