smart environment

Smart environment

Smart environment staat binnen Antea Group voor een brede integrale dienstverlening op het gebied van milieu- en omgevingsvraagstukken. Ontwerp van ruimte en landschap is niet los te denken van milieu en ecologie, denk maar aan de integratie van milieueffecten zoals fijn stof in ruimtelijk en mobiliteitsbeleid. Alles start met monitoring van het bestaande en analyse van de mogelijkheden. Dat doen wij door het gericht verzamelen en verbinden van bestaande en nieuwe data die vervolgens met onze kennis wordt verrijkt. Met deze inzichten zoeken we naar kansen en mogelijkheden om Smart environment concreet te realiseren in de stad. Zo dragen we bij tot een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.