restwarmtebenutting

Smart energy

Er is een schaarste aan onze fossiele brandstoffen en een energietransitie is nodig om onze klimaatdoelstellingen te bereiken. Daartegenover staat een steeds grotere energievraag vanuit de dichtbevolkte steden. Hoe gaan we hiermee om? Smart energy heeft betrekking op de verschillende energiestromen die steden en gemeenten doorstromen. Door een slimme benadering en beheersing van deze stromen, wordt gestreefd naar een optimale en klimaatvriendelijk oplossing gebaseerd op hernieuwbare bronnen. Antea Group beschikt over de nodige ervaring en expertise als het gaat over de integratie van warmte- en koudenetten, smart grids en duurzame energie zowel in planvormingsfase, haalbaarheidsfase als tijdens de realisatiefase van de business case.