Smart communities

Smart communities

De stedelijke verdichting creëert nieuwe uitdagingen voor steden en gemeenten. Het vraagt om een slimme benadering van thema’s als energie, mobiliteit, infrastructuur, planning, klimaat en milieu. Voor Antea Group betekent de term meer dan slim omgaan met datastromen. Smart krijgt voor Antea Group zijn echte betekenis door het geïntegreerd aanpakken van projecten en het bevorderen van het draagvlak voor slimme oplossingen. Deze aanpak vormt de basis voor projecten die duurzaam zijn en bijdragen aan een betere leefbaarheid van de communities van de toekomst.

Een circulair model waarbij de focus ligt op slim omgaan met grondstoffen of het nu gaat over energiebesparing, minder transportkosten of een lagere CO2-uitstoot maakt deel uit van onze visie.