sedimentbeheer havens

Sedimentbeheer voor havens en kust

Aanslibbing in havens is een frequent en continu probleem dat voor tijdrovende en dure baggeroperaties zorgt. Schepen durven om veiligheidsredenen vaak niet of onvoldoende diep door dit slib varen.

Antea Group voert rond deze complexe problematiek diverse studies uit, zowel via fysisch onderzoek met schaalmodellen, numeriek onderzoek via hydraulische en sedimentmodellen alsook metingen in zee en in de havens. Zowel in het binnenland (Zeebrugge en Westerschelde) als internationaal wordt onze expertise hierover bevraagd.