sedimentbeheer

Sedimentbeheer

Water en sediment spelen een dynamisch en interactief proces. De implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water heeft als gevolg dat sediment vandaag als integraal en essentieel onderdeel van onze watersystemen wordt beschouwd. Duurzaam sedimentbeheer omvat dan ook het gehele bodem-watersysteem, van lokale applicatie naar stroomgebiedniveau, waarbij binnen de verschillende toepassingsgebieden steeds geïntegreerde oplossingen dienen gezocht te worden.