structuurplanning

Structuurplanning

Na de opmaak van de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen, zo'n 10 jaar geleden, zijn heel wat van deze plannen aan een (partiële) herziening toe. Antea Group begeleidt momenteel de herziening van diverse Vlaamse gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen. Hierbij wordt o.a. steevast een visie uitgewerkt waarmee antwoorden worden geboden aan ruimtelijke knelpunten omtrent de thema's zorg, wonen, werken en handel. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan biedt vervolgens een nieuwe basis voor een reeks ruimtelijke uitvoeringsplannen waarmee het beleid op het terrein gestuurd kan worden.