strategische ruimtelijke planning en onderzoek

Strategische ruimtelijke planning en onderzoek

Antea Group werkt vanuit een breed kennisnetwerk samen met partners in binnen- en buitenland, om een antwoord te formuleren op actuele ruimtelijke vraagstukken. Vanuit een transdisciplinaire aanpak gaan we op zoek naar vernieuwende inzichten voor het ruimtelijk beleid van morgen. Op Vlaams niveau is Antea Group co-auteur van diverse ondersteunende studies bij de opmaak van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, o.a. op vlak van woonbeleid, buitengebied en klimaatbeleid.