Ruimtelijke analyse en GIS

Ruimtelijke analyse en GIS

Tags:

In diverse beleids- en onderzoeksopdrachten gaan we aan de hand van een doorgedreven ruimtelijke analyse op zoek naar ruimtelijke verbanden tussen data, en bieden we aan de hand van GIS-technieken inzicht in relationele databanken.

Antea Group beschikt over de nodige vector- en raster-GIS-software om complexe en omvangrijke datasets te analyseren, te structureren en te visualiseren. Deze technieken zetten we vervolgens in als ondersteuning bij het formuleren van ruimtelijk beleid. Antea Group kan diverse referenties voorleggen van ruimtelijke (GIS) analyses in relatie tot ruimtelijk beleid, zowel voor lokale, provinciale als Vlaamse overheden.