publieke ruimte

Ruimtelijke studies en advies

Ruimte is schaars in België, bijgevolg is ruimtelijk beleid een complex en uitdagend gegeven. Sinds de totstandkoming van het Vlaams milieubeleid en de wetgeving ruimtelijke ordening in de jaren '90, staan we garant voor een geïntegreerde aanpak van beleidsvraagstukken. Door de begeleiding van talloze structuurplanningsprocessen, herbestemmingstrajecten en beleidsstudies hebben we een brede praktijkervaring verworven, zowel op lokaal als bovenlokaal niveau. Vanuit deze expertise zijn we ook goed geplaatst om via ruimtelijk onderzoek en ruimtelijke analyse een kritische blik te werpen op gevoerd beleid, en beleidsaanbevelingen te formuleren voor toekomstig beleid en instrumentarium. Antea Group begeleidt diverse Vlaamse en provinciale overheden bij het uitzetten van lange termijn doelstellingen en strategische beleidsplannen. Daarbij staan we garant voor een geïntegreerde aanpak van zowel ruimtelijke als milieudisciplines.