landschaps- en plattelandsontwikkeling

Plannen van sport, recreatie en leisure

In het buitengebied moeten vaak heel wat verschillende, soms tegenstrijdige, belangen met elkaar verzoend worden. Binnen onze schaarse open ruimte gelden immers concrete doelstellingen voor landbouw, natuur en bos. Op heel wat plekken moeten deze doelstellingen worden geïntegreerd met een toenemende recreatieve druk, en met diverse beschermingsstatuten op vlak van landschap, erfgoed en integraal waterbeheer. Antea Group biedt een integrale kijk op het buitengebied.