erfgoed

Herbestemmen van landschap en erfgoed

De aandacht voor erfgoedwaarden vormt een rode draad doorheen tal van onze ruimtelijke projecten zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van historische dorpskernen en de ontwikkeling en renovatie van waardevolle kastelen en forten in relatie tot hun omgeving. Voor historische landschappen en erfgoedsites maken we beheerplannen op waardoor u als beheerder geniet van structurele overheidssubsidies én erfgoed de verdiende waarding krijgt. Tegelijk verzorgen we het herbestemmingstraject om hedendaagse functies en herwaarderingsplannen in overeenstemming te brengen met het ruimtelijk beleid, en scheppen we een kader voor renovatie en herontwikkeling.