ruimtelijke planning stedenbouw

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

Ruimte is schaars in België, bijgevolg is ruimtelijke ordening een complex en uitdagend gegeven. Meer dan 40 jaar ervaring in deze materie maakt dat wij iedere uitdaging pragmatisch kunnen benaderen. Door de begeleiding van talloze structuurplanningsprocessen, herbestemmingstrajecten en beleidsstudies hebben we een brede praktijkervaring verworven. We bieden ondersteuning aan lokale planprocessen, regionale gebiedsontwikkeling en beleidsstudies. Onze stedenbouwkundigen en ruimtelijke planners staan steeds garant voor een geïntegreerde en gedragen aanpak.