mobiliteit

Mobiliteit en verkeer

De verkeerssituatie evolueert van minuut tot minuut en is op iedere plek anders. Ze vraagt dan ook om een specifieke aanpak. Antea Group streeft steeds naar een gebiedsgerichte benadering van verkeersknelpunten, én verwerkt de uitkomsten in een oplossing op maat. Wij adviseren overheden en particulieren bij uitvoeren van diverse verkeers- en mobiliteitsstudies met bijbehorende onderzoeken en analyses.