milieuaudit

Milieu-audit

Een milieu-audit is een bedrijfsdoorlichting met focus op het milieu. Het nemen van gerichte maatregelen voor het voldoen aan de wetgeving, het terugdringen van hinder, verminderen van milieuheffingen is moeilijk zonder dat er eerst een inzicht is verworven in de aanwezige installaties en activiteiten, en de link gelegd naar de milieuaspecten. Elke audit is een individuele analyse die resulteert in concrete en realistische voorstellen. Antea Group is u eveneens behulpzaam bij het uitvoeren van de voorgestelde acties.

Bekijk de verschillende doeleinden en het stappenplan van een Milieu-audit.