Environmental Due Diligence

Environmental Due Diligence

Deze audit is uitgegroeid tot een belangrijk instrument om eventuele risico's en verplichtingen te vertalen naar financiële gevolgen bij de verwerving of het afstoten van bedrijven of onroerend goed.  Ons team heeft een grote deskundigheid in het opsporen, beoordelen en evalueren van een breed scala van (financiële) milieurisico's. Deze elementen liggen niet enkel verscholen in een eventuele bodemverontreiniging. Ook de investeringen om te voldoen aan de milieuvoorwaarden en periodieke controles worden hierin opgenomen. Op basis van deze audit stelt Antea Group een actieplan en een kostenraming op voor de regularisatie van een bedrijf of onroerend goed.

Bekijk hier de toegevoegde waarde van Antea Group bij EHS Due Diligence