plan MER

Milieueffectenonderzoek voor overheden

Ruimtelijke plannen en projecten hebben in onze dichtbevolkte omgeving een steeds grotere impact. Hiervoor biedt milieueffectenrapportage (MER) als middel om effecten vroegtijdig en volwaardig mee te nemen bij plan- en besluitvorming uitkomst. Het schept kansen om innovatieve ideeën en niet voor de hand liggende oplossingen te toetsen. Antea Group maakt zich sterk door heldere rapporten, duidelijke procedures en doorzichtige communicatie, ook met omwonenden en het middenveld. U kunt een beroep op ons doen als adviseur bij strategische MER, plan- en project-MER, ontheffingsdossiers en plan- en project-MER-screening.