millieueffecctenonderzoek voor uw project

Milieueffectenonderzoek voor bedrijven

In het kader van de vergunningsprocedure dient u voor uw project in kaart te brengen welke eventuele impact de realisatie ervan op het milieu zal hebben. Tijdens een dergelijk onderzoek wordt nagegaan wat de te verwachten effecten zijn op bijvoorbeeld natuur, landschap, bodem, water, mobiliteit en hinderaspecten. Afhankelijk van de grootte van het project wordt dit gedaan onder de vorm van een MER, een ontheffingsdossier of een project-MER-screening. Antea Group heeft hiervoor een team van erkende deskundigen en ervaren adviseurs met de nodige  kennis in huis om deze milieueffectenstudies uit te voeren. Wij ondersteunen u in alle procedures, zowel voor grootschalige als kleinere projecten.