Milieubeleidsondersteunend onderzoek

Milieubeleidsondersteunend onderzoek

De milieuproblematiek is alomtegenwoordig, overheden op alle niveaus worden geconfronteerd met milieuvraagstukken. Bij Antea Group kan u beroep doen op een scala van deskundigheid en ervaring om voor u oplossingen te zoeken voor deze vraagstukken. Door de opmaak van milieubeleidsplannen, adviserende beleidsstudies, onderzoek naar indicatoren en stuurmiddelen en assistentie bij overheidsopdrachten geven onze ervaren adviseurs vorm aan het toekomstige milieubeleid op korte en lange termijn.