Milieubeleid  en Milieueffectrapportage

Milieubeleid en Milieueffectrapportage

Het milieubeleid stelt eisen aan onze manier van samen leven, samen werken en samen wonen. We balanceren continue op de mogelijkheden en de begrenzingen daarvan. Antea Group beschikt over een team van deskundigen en adviseurs in verschillende milieudisciplines die zowel instaan voor milieueffectenstudies als voor beleidsvoorbereidende en -ondersteunende studies op het vlak van milieu en ruimtelijke ordening. U kan rekenen op betrouwbaar advies over uw milieukwesties.