dorpskernen

Woonbuurten en buitenruimten inrichten

Dorpen en gehuchten wensen zich meer en meer te onderscheiden en hun eigen identiteit te creëren of te versterken. Daar waar relevant worden erfgoedwaarden opnieuw gevaloriseerd. Een aangename en aantrekkelijke openbare ruimte brengt mensen op straat, geeft postieve impulsen en levert een belangrijke bijdrage aan een duurzaam evenwicht in onze woon-, werk- en leefomgeving.