groenontwerp en beheer

Studie en beheer openbare ruimte

Groenelementen in een dorp of stad bieden rust en structuur. Ze brengen mensen bij elkaar en dragen bij tot de beeldvorming van een bepaald gebied. Onze landschapsarchitecten, ecologen en technici vormen één team. Dit geldt voor zowel het ontwerp en de realisatie van parken als voor de opmaak van harmonische park- en groenbeheerplannen.