stadsontwikkeling

Stads- en dorpskernvernieuwing

Stadsvernieuwing draagt bij tot de verbetering van de leefbaarheid in een stad. Antea Group biedt ondersteuning bij het uitdenken en realiseren van goed onderbouwde en doordachte stadsvernieuwingsprojecten. Het gaat hierbij om projecten die een hefboomfunctie hebben en voor een nieuwe dynamiek kunnen zorgen. Samen met u streven we naar een gezonde, leefbare en kwaliteitsvolle stad.

Dorpen en gehuchten wensen zich meer en meer te onderscheiden en hun eigen identiteit te creëren of te versterken. Daar waar relevant worden erfgoedwaarden opnieuw gevaloriseerd. Een aangename en aantrekkelijke openbare ruimte brengt mensen op straat, geeft positieve impulsen en levert een belangrijke bijdrage aan een duurzaam evenwicht in onze woon-, werk- en leefomgeving.