sport recreatie leisure

Publieke ruimte voor sport, recreatie en leisure

Publieke voorzieningen in de vorm van sport-, recreatie- en leisure accommodaties spelen een toenemende rol in de vrijetijdsbesteding in en om onze steden. De verwachtingen en behoeften voor sport, vrije tijd en evenementen kennen een voortdurende evolutie. Dit heeft ook impact op de vraag naar ruimte en de wijze waarop de ruimte duurzaam kan worden ingevuld. 

Antea Group ondersteunt overheden, terreinbeherende organisaties en private partijen in het onderbouwen en opmaken van masterplannen, beheerplannen en concrete (her)inrichtingsprojecten.

Onze referenties.

Ook in tal van onze projecten voor erfgoed en landschapsbeheer, landschapsontwerp, landinrichting en plattelandsontwikkeling, fietsinfrastructuur, plannen van sport, recreatie & leasure en stads- en dorpskernvernieuwing worden ontwikkelkansen voor recreatie uitgewerkt.  We geven u graag persoonlijk meer informatie over onze referenties en de mogelijkheden voor uw gemeente of project.