landschaps- en plattelandsontwikkeling

Landschapsontwerp, landinrichting en plattelandsontwikkeling

Landschappelijke projecten zijn vaak zeer veelzijdig en dienen meerdere doelen, zoals herstel of inpassing van bestaande of nieuwe infrastructuur en landschapselementen, verbeteren van ontsluiting en toegankelijkheid, het verhogen van de belevingswaarde voor recreatief medegebruik, …  De projectmanagers, landschapsarchitecten, ecologen en technici van Antea Group vormen daarom één team dat garant staat voor een geïntegreerde benadering. Bij de opmaak en uitvoering van kaderplannen voor publieke ruimte, landschaps- en plattelandsontwikkeling en inrichtingsplannen gaan we samen met onze opdrachtgevers en projectpartners op zoek naar meerwaarden op vlak van landschaps- en plattelandsontwikkeling. Die kunnen een belangrijke motor vormen voor een versterkte of hernieuwde streekidentiteit.

Met onze referenties leverde Antea Group bijdragen aan de invulling of uitwerking van enkele strategische landinrichtings- en plattelandsontwikkelingsprojecten; Forten en Linies, Plateau van Moorsel, Parkbos, Groene velden, Vinderhoutse Bossen, Koppelingsgebieden in de Gentse Kanaalzone, Vijverkerngebied De Wijers, Bosland, Vallei van de Zwarte Beek, Re-mine park Limburg, De Merode, Schelde Sterk Merk,…

In tal van onze projecten voor erfgoed en landschapsbeheer, publieke ruimte voor sport, recreatie en leisure en stads- en dorpskernvernieuwing worden ontwikkelkansen voor recreatie uitgewerkt. We geven u graag persoonlijk meer informatie over onze referenties en de mogelijkheden voor uw gemeente of project.

Onze referenties:.