erfgoed

Erfgoed en landschapsbeheer

De aandacht voor landschaps- en erfgoedwaarden vormt een rode draad doorheen tal van onze ruimtelijke projecten zoals de vernieuwing van historische dorpskernen en de ontwikkeling en renovatie van waardevolle parken, kastelen, kerken en forten in relatie tot hun omgeving.

Voor historische landschappen, beschermde stads- en dorpsgezichten, monumenten en erfgoedsites maken we beheersplannen op waardoor u als beheerder kan genieten van structurele overheidssubsidies én erfgoed de waardering krijgt die het verdient.

Op 1 januari 2015 trad het Onroerenderfgoeddecreet in werking. Dit nieuwe decreet integreert het Landschapsdecreet en het Monumentendecreet en voorziet premies voor onderzoeks- en beheerswerken. Klik hier indien u meer informatie hierover wenst.

Onze referenties laten zien dat we de opmaak van een beheersplan, in overeenstemming met uw projectdoelstellingen, in één traject en geïntegreerd kunnen combineren met de opmaak van andere beheerplannen,  de opmaak van een herbestemmingsplan of de opmaak van masterplannen en inrichtingsplannen.  De inspanningen om voor het domein Roosendael in Sint-Katelijne-Waver in overleg met alle betrokkenen te komen tot een integrale visie op bos, natuur en erfgoed mocht reeds in 2010 terecht als een primeur worden beschouwd in Vlaanderen. Intussen werden nieuwe voorbeeldprojecten gerealiseerd en blijven we nieuwe uitdagingen aangaan. Antea Group is nog steeds voortrekker in het opmaken van geïntegreerde erfgoedstudies en beheersplannen (natuur, landschap, erfgoed, landinrichting, …).

Onze erfgoed- en landschapsdeskundigen hebben de nodige ervaring, expertise en kennis van actoren in elke Vlaamse provincie of regio om de opmaak van zowel eenvoudige als meer complexe of geïntegreerde landschapsstudies en beheersplannen vlot te laten verlopen. Voor specifieke projecten kunnen doelgerichte samenwerkingsverbanden worden aangegaan met bijvoorbeeld restauratiearchitecten.

Evenementen in parken -- lees meer

Kaderplan voor evenementen in parken en groenzones van Stad Antwerpen

De Notelaer Bornem -- lees meer

Geïntegreerd natuur- en erfgoedbeheersplan

Park van Tervuren -- lees meer

Geïntegreerd beheerplan

Grafelijk Slot van Male in Sint-Kruis, Brugge -- lees meer

Geïntegreerd natuur- en erfgoedbeheerplan

Kolonies van Weldadigheid -- lees meer

Ruimtelijk kaderplan en geïntegreerd beheerplan voor Wortel- en Merksplas-kolonie, waarvoor een UNESCO-traject voor de erkenning als Werelderfgoed loopt, 2016

Vestingslandschap in Ieper -- lees meer

Onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van sites die in de toekomst kunnen fungeren als schakel tussen de binnenstad en haar vestingen, 2015

Fort Napoleon in Oostende -- lees meer

Landschapsontwerp voor de historische reconstructie van het glacis en de recreatieve ontsluiting in relatie tot het stadsvernieuwingsproject Oosteroever, 2014

Domein Franciscanessen in Wuustwezel -- lees meer

Opmaak van een landschaps- en bosbeheersplan voor het kloosterdomein Franciscanessen, 2014

Koninklijke Gaanderijen in Oostende -- lees meer

Stabiliteitsadvies en -berekeningen met betrekking tot de renovatie, 2013

Domein Roosendael in Sint-Katelijne-Waver -- lees meer

Voorbeeld van een geïntegreerd beheerplan (bos, natuur en erfgoed) in functie van bewaring en ontsluiting, 2010

Interesse in andere projecten? Bekijk onze volledige portfolio