webheader_beheer.jpg

Klimaatadaptatie

Als gevolg van klimaatverandering nemen perioden van langdurige droogte, het aantal hittegolven of het aantal extreme buien en hun intensiteit sterk toe. In combinatie met een toename van het ruimtebeslag en het verharde oppervlak stijgt de kans op wateroverlast en hittestress. Onze leefomgeving wordt hierdoor steeds kwetsbaarder. Antea Group biedt een totaalaanpak om te komen tot een klimaatadaptief ontwerp.

Om inzicht te krijgen in de gevolgen van klimaatverandering is het belangrijk om kwetsbaarheden en kansen voor uw regio in beeld te brengen. Wij hebben een routekaart ontwikkeld om te komen tot een waterrobuuste- en klimaatbestendige inrichting. De routekaart helpt bij het overzien van het proces en geeft een heldere visualisatie van de opgave waar u aan werkt.

Opstellen en implementeren van een adaptatiestrategie
U heeft de stresstesten afgerond en/of de kwetsbaarheden op andere wijze in kaart gebracht. Er blijkt werk aan de winkel, wat nu? Het voeren van klimaatdialogen is een volgende stap in de route naar een waterrobuuste- en klimaatbestendige inrichting van de ruimte. Samen met omgevingsmanagers en participatiedeskundigen werken wij samen met u aan een cocreatietraject dat toewerkt naar gedragen oplossingen. Daarbij staan wij voor een integrale aanpak volgens het quadruple helix model, en vertalen de resultaten door naar een governancestructuur. Tot en met de integratie in uw beleidsplan ruimte, hemelwaterplan of SECAP rapportage in kader van de Burgemeestersconvenant.

Green blue infrastructure
Klimaatadaptatie beperkt zich niet tot ambitieuze plannen en strategieën, maar verdient vooral een deskundige uitvoering op het terrein. Wij berekenen voor u de winst in termen van ecosysteemdiensten, en concretiseren de bijdrage op vlak van waterinfiltratie, biodiversiteit of landschappelijke beleving. En zetten deze om in klimaatbestendige ontwerpen voor groenblauwe netwerken en publieke ruimte.

Benieuwd naar de positieve resultaten van een klimaatadaptief ontwerp van uw project? Laat u hierbij gidsen. Onze experts staan klaar voor u.