wegenis en rioleringsprojecten

Wegenis- en rioleringsprojecten

Het ontwerpen en beheren van gecombineerde wegenis- en rioleringswerken omhelst veel complexe aspecten. Dit is een proces waarin Antea Group overheden, rioolbeheerders, private partners, bedrijven en projectontwikkelaars in alle facetten kan bijstaan. Afzonderlijke deelprocessen dienen uiteindelijk samen te vloeien naar één volwaardig afgewerkt product. Coördinatie is cruciaal. Antea Group is gespecialiseerd in o.a. topografische opmetingen, hydraulische modellering en ontwerpen van riool- en wegenisprojecten, verkeerskunde en mobiliteit, subsidie- en vergunningsdossiers, veiligheid en administratief ondersteunen van opdrachtgevers. Wij coördineren uw infrastructuurprojecten van A tot Z en zorgen voor een breed gedragen project.