traminfrastructuur

Traminfrastructuur

In haar toekomstvisie voor 2020 zet de Vlaamse regering en VVM De Lijn de krijtlijnen uit om pendelaars via een uitgebreid netwerk met trams en light rail een performant alternatief  te bieden voor het dagelijkse fileleed. Passend binnen een duurzame mobiliteitsvisie staat traminfrastructuur steeds meer op de beleidsagenda. Antea Group heeft binnen verschillende traminfrastructuurprojecten, waaronder Brabo, uitvoeringsontwerpen opgemaakt. Met onze brede expertise en onze ervaring met de zeer specifieke technische randvoorwaarden is Antea Group aangewezen allround adviespartner voor een succesvolle integratie van traminfrastructuurprojecten, zowel in volledig nieuwe tracés als in een bestaand wegprofiel of publieke ruimte.