infrastructuur buizen

Infrastructuur

De professionals van Antea Group bedenken dagelijks oplossingen voor een grote diversiteit aan infrastructuurvraagstukken. Hierbij wordt steeds een goed evenwicht nagestreefd tussen de praktische realiseerbaarheid, effectiviteit, duurzaamheid, vereiste veiligheid en kostenefficiëntie van de oplossingen. We werken niet alleen voor diverse overheden, maar bieden onze diensten ook aan in de private sector. Zo assisteren wij bij de inrichting van openbare en publieke ruimte, het ontwerp van weg- en rioolinfrastructuur, tram- en fietsinfrastructuur. Antea Group is ervaren in milieutechnieken zoals integraal waterbeheer, riolering, waterzuivering, energieoptimalisatie en installaties voor verbranding, verwerking en valorisatie van afvalstoffen. Vraagstukken met betrekking tot ruimtelijke inpasbaarheid, mobiliteit en de diverse milieueffecten worden vroeg in het ontwerpproces meegenomen. Onze ingenieurs maken deel uit van een hecht transdisciplinair bedrijf.