warmtenet koudenet

Warmte- en koudenetten

Wat zijn de mogelijkheden, risico’s en kosten van de aanleg van een warmte- of koudenet? De aanleg van een warmtenet is complexer dan elke andere vorm van energie-infrastructuur omdat diverse variabelen de rendabiliteit en betrouwbaarheid bepalen.

Antea Group beschikt over de nodige ervaring en expertise om meerdere scenario’s op vlak van dimensionering en energieopwekking voor u door te rekenen om zo samen met u de beste optie te selecteren. Naast de tracébepaling, een gedetailleerd ontwerp van het hele netwerk en het vergunningentraject rekenen wij voor u de business case door om te zorgen dat u op een kosten-efficiënte manier de installatie kan exploiteren. Een intelligente regeling zorgt ervoor dat het systeemrendement optimaal wordt en u optimaal gebruik maakt van de opgewekte energie.