smartgrid

Smart Grid

Netwerken opzetten voor duurzame energievoorziening, de zogenaamde Smart Grids, bieden uitdagingen voor de toekomst. Veel vormen van duurzame energie hebben een aanbodpatroon dat lang niet altijd samenvalt met het patroon van de vraag naar energie.

Antea Group ontwikkelt en realiseert nieuwe energieconcepten voor decentrale productie van energie en optimaal gebruik van elke energiestroom, o.a. restwarmte. Dit begint bij het in kaart brengen van de vraag naar energie en het aanbod van energie als functie van de tijd. Wij analyseren de (mogelijke) energiestromen waarmee de omvang en de duur van eventuele ongelijktijdigheid tussen energievraag en energieaanbod inzichtelijk wordt gemaakt. Daarna worden er technische oplossingen bedacht zoals vraagsturing bij afnemers en opslag van energie in diverse vormen zoals batterijen en warmtebuffers.

Antea Group helpt haar klanten de mogelijkheden van goed energiemanagement te verkennen, naast het uitwerken van technische oplossingen. Antea Group verzorgt voor gebiedsontwikkelingen geïntegreerde totaalprojecten die innoveren op het vlak van energie en milieu, sociale mix en mobiliteit.