restwarmtebenutting

Restwarmtebenutting

Antea Group heeft vele jaren ervaring met het uitkoppelen en benutten van restwarmtestromen. Reductie en hergebruik van restwarmte bieden voor de industrie belangrijke kansen om het energieverbruik te reduceren. We bieden ondersteuning aan van haalbaarheidsstudie over ontwerp tot realisatie en indienstelling. Via een energiestudie worden alle warmtevragers en restwarmtebronnen in kaart gebracht. Op basis van dit inzicht worden maatregelen geïdentificeerd en wordt samen met u een selectie gemaakt voor verdere uitwerking. Einddoel is om de warmtestromen op een economisch verantwoorde manier met elkaar te verbinden.