duurzame energietechnologie

Duurzame energietechnologie

De toenemende energievraag en de klimaatdoelstelling zorgt voor een gestage opkomst van duurzame energietechnieken voor de uitbouw van de stad/ fabriek van de toekomst.

Antea Group heeft diverse projecten op vlak van opwekking, transport en distributie van energie gerealiseerd. Onze ervaring gaat van kleinschalige warmtekrachtinstallaties over biomassacentrales tot de uitrol van energienetwerken.

Als owner’s engineer bepalen we samen met de stakeholders het juiste energieconcept om het daarna in bouwteam met de aannemer te ontwerpen en te realiseren. Als onafhankelijke partij nemen we in de commissioningfase de verificatie van de goede werking waar zodanig dat het vooropgestelde rendement wel degelijk wordt gehaald.

Naast het technische aspect staat Antea Group onder meer in voor de vergunningen en de betrokkenheid van de diverse actoren.