afval en energie

Afval en energie

Verbranding van afval voor de opwekking van energie kan voor sommige afvalstromen een nuttige toepassing zijn. Antea Group heeft in de afgelopen jaren een zeer grondige kennis van de huidige technologieën met betrekking tot de productie van energie uit afval vergaard om binnen de vooropgestelde randvoorwaarden de juiste techniek te selecteren. Naast het opwaarderen van afval en afvalverbranding, staat energierecuperatie en emissiereductie centraal. Diverse installaties werden door ons geoptimaliseerd voor de opwek van elektriciteit en warmte en verankering in de omgeving door restwarmte stromen nuttig aan te wenden. Antea Group is voor de afvalverbrandingssector een partner voor het uitwerken van de toekomststrategie en het verkrijgen van de vergunningen.