inventaristie en monitoring

Natuurwaarden: inventarisatie en monitoring

Antea Group heeft een ruime expertise op het gebied van natuurinventarisatie in het algemeen, meer specifiek in het opvolgen van fauna- en florasoorten. Naast het verzamelen van data, zijn wij ook zeer bedreven in de analyse en interpretatie ervan. Dit is de basis voor de bepaling van beheer en beleid. De monitoring van natuurwaarden omvat het opvolgen van mogelijke wijzigingen door de tijd heen. Een monitoringstraject brengt  de verhouding tussen geobserveerde en gewenste evoluties aan het licht. Dit is noodzakelijk voor het eventueel bijsturen van beheer en beleid.