compensatie

Natuurcompensatie en boscompensatie

De Vlaamse overheid biedt verschillende opties voor compensatie van bos-natuur. Zo kan er voor wat bossen betreft een bosbehoudsbijdrage worden betaald. Alternatief is het bos in natura gaan compenseren, waarvoor enkele mogelijkheden bestaan: nl. zelf een compensatiebos aanplanten of een overeenkomst afsluiten met een derde partij die als eigenaar van een grond ervan bebossing zal voorzien.

Het opstellen van compensatiedossiers en het voorbereiden en begeleiden van compensaties op het terrein (welke terreinen komen in aanmerking, hoe aanplant regelen enz.) behoort tot de expertise van Antea Group. Ook inzake het uitwerken voor alternatieven beschikken we over de nodige ervaring.