landschapsecologie

Landschapsecologie, inrichting en ontwerp

Binnen de landschapsecologie speelt de relatie met de ruimere omgeving een belangrijke rol. Natuur strekt zich over de projectgrenzen heen uit. Onze ecologen zijn ervaren in landschapsecologische analyses waarbij het volledige ecologische systeem geëvalueerd wordt. Wij zijn dan ook uw partner voor de uitvoering van ecostudies inclusief ecohydrologische studies in bijvoorbeeld valleisystemen, met complete hydrologische modellering. Altijd met de nodige aandacht voor landschappelijke en ecologische connectiviteit.