effectenbeoordeling

Ecologische effectbeoordelingen

Antea Group voert ecologische effectbeoordelingen uit binnen de kaders van de Vlaamse tot de internationale milieuwet- en regelgeving, van een verkennende voortoets, over een passende beoordeling tot een complete milieu-effectenrapportage. De regelgeving inzake bos/natuur is complex en in deze domeinen heerst een specifiek jargon. Ook de technische richtlijnen voor het opstellen van effectenbeoordelingen loopt erg uiteen naargelang het type toets of rapport (bv. werken met schadedrempels, referentietoestanden enz.). Steevast dient de uitgangssituatie beschreven te worden. Belangrijke (bv. beschermde) flora, fauna, vegetaties/habitats komen daarbij speciaal in de focus te staan. Naast beschrijving staat de analyse en beoordeling van effecten centraal. Antea Group beschikt over het geknipte team om u te ondersteunen. Het accuraat beoordelen van milieu- en ecologische effecten door toedoen van de mens vergt trouwens brede en diepgaande kennis van soorten en ecosystemen, en de samenhang daartussen.

Onderlegd op ecologisch-landschappelijk en juridisch vlak zorgen deskundigen bij Antea Group voor een efficiënte en effectieve behandeling van uw project.