ecologie en beleid

Ecologie en beleid 

Fauna en flora vormen steeds meer een belangrijk onderdeel in de Vlaamse en Europese beleidsvoering. Beleidsadviserend onderzoek waar ecologie, natuur- of landschapswaarden centraal staan is een specialisatie op zich. Antea Goup ondersteunt hier zowel overheden als bedrijven/bedrijfsclusters. Het opstellen van beleidsplannen varieert overigens van beknopte adviesnota’s tot veelomvattende beleidsdossiers die een langere looptijd kennen.

We geven het voorbeeld van soortbeschermingsplannen waar overheden zoals het Agentschap voor Natuur & Bos zoeken naar deskundige partijen met de nodige ecologische know-how en pragmatiek zowel als efficiëntie in uitvoering. Ook voor diepgaandere beleidsstudies waar bv. statistische analyses vereist zijn kunnen wij u de nodige ondersteuning bieden.