ecologie

Ecologie

In het sterk verstedelijkte en vaak versnipperde Vlaanderen wordt de aandacht voor natuur en ecologie, vanuit het middenveld maar ook vanuit diverse beleidsvelden en het bedrijfsleven, steeds groter. Voor de realisatie van hun ontwikkelingen maken verschillende actoren aanspraak op de resterende open ruimte. Hiervoor liggen creatieve oplossingen vaak binnen handbereik. Overheden zijn vaak op zoek naar specifiek advies op vlak van natuur, bos en landschap. Antea Group reikt u met dynamische, eigentijdse en vooral doeltreffende ideeën een passend advies aan. Onze ecologen hebben een ruime ervaring op het vlak van inventarisatie en landschapsecologische visievorming, monitoring, effectenstudies, natuurontwikkeling, -inrichting en -beheer.