sbt-science-based-target-duurzaamheid-doelstellingen.jpg

Duurzaamheidsmanagement

Duurzaamheid is een verzamelterm waar veel verschillende aspecten van duurzame ontwikkeling onder vallen. Denk bijvoorbeeld aan energie, natuurlijk kapitaal, sociale inclusiviteit en circulaire economie. Kortom, veel verschillende onderwerpen die tegelijkertijd wel met elkaar samenhangen. Op welke wijze kunt ook u duurzaamheidsmanagement concreet maken?

Antea Group biedt ondersteuning bij het vormgeven van duurzaamheidsmanagement binnen uw organisatie. Van strategisch en tactisch tot operationeel niveau. Denk hierbij aan een keuze voor een ambitieniveau, de selectie van doelstellingen en een doorvertaling naar actieplannen of uitvoeringsbeleid om deze doelen te bereiken.

Wij kunnen helpen om antwoorden te vinden op vragen als:

  • Wat betekent duurzaamheid voor mijn organisatie?
  • Waar zit onze impact en waar hebben wij de grootste invloed?
  • Welke doelen passen bij mijn organisatie?
  • Wat betekent een bepaalde ambitie of doelstelling voor mijn organisatie?
  • Hoe kan ik duurzaamheid verankeren en structuur geven in mijn organisatie?
  • Op welke wijze kan ik duurzaamheid meten en voortgang monitoren?

Dit doen wij voor zowel bedrijven als gemeenten, door middel van kennis- en ambitiesessies, het uitvoeren van diverse analyses, rapportages en het toepassen van specifieke methoden en tooling. Daarbij werken wij vanuit systeemdenken, verbinding en samenwerking.

CO2-voetafdruk
Een van de eerste stappen om de klimaatimpact van een organisatie in beeld te brengen is de berekening van de CO2-voetafdruk. Deze berekening kan uitgevoerd worden voor uw volledige organisatie, uw producten of diensten en zelf voor bepaalde acties en evenementen. De berekening geeft een eerste objectief inzicht  waar de grootste impact zich situeert en waar de grootste CO2-gerelateerde opportuniteiten zich kunnen situeren.

Science Based Targets (SBT)
Een Science Based Target is een wetenschappelijk gefundeerde emissiereductiedoelstelling die door een bedrijf wordt vastgesteld in overeenstemming met de meest actuele klimaatwetenschap die beschikbaar is. De doelstellingen worden geïmplementeerd om te voorkomen dat de gemiddelde temperatuur wereldwijd boven de 1,5 tot 2°C stijgt en elke doelstelling wordt gevalideerd door het internationale SBT-initiatief. Antea Group werkt hiervoor samen met tal van bedrijven uit verschillende sectoren die momenteel SBT's opzetten of overwegen dit te doen. We helpen bedrijven bij het ontwikkelen van actieplannen om ambitieuze emissiereducties te realiseren als onderdeel van de huidige reductiestrategieën en/of SBT-specifieke inspanningen.

Antea Group biedt u een ander perspectief in uw streven om duurzaamheid toe te passen binnen uw organisatie. Samen zetten we uw doelstelling om in concrete stappen.