waterzuivering

Waterzuivering

Antea Group ontwerpt reeds decennia infrastructuur voor waterzuivering. Wij hebben voor Aquafin reeds tientallen RWZI’s en KWZI’s ontworpen en begeleid tot definitieve oplevering. Een gedegen ontwerp en werfopvolging, in functie van een kwaliteitsvolle constructie, staan hierbij steeds centraal. Daarnaast voeren wij ook regelmatig voor de industrie haalbaarheidsstudies uit, bestuderen we de optimalisatie van bestaande zuiveringen en ontwerpen we nieuwe. We trachten steeds tot een zo efficiënt mogelijke oplossing te komen, waarbij een optimaal evenwicht gezocht wordt tussen zuiveringsrendement en energieverbruik.